Shipsolutions

Waterstof-PictoNEXT GENERATION SHIPSOLUTIONS

NG Shipyards is actief in het onderzoeken en toepasbaar maken van technieken welke leiden tot verkorting van de energie transitie of zelfs vrij maken van fossiele brandstoffen van schepen. Wij zijn op meerdere fronten bezig met onderzoek naar de mogelijkheden van voortstuwing en hulpsystemen op waterstof. Voor deze toepassing willen we gebruik gaan maken van de brandstofceltoepassing alsmede van de verbrandingsmotor op waterstof zoals deze techniek inmiddels in ontwikkeling is. Naast gasvormige waterstofopslag onderzoeken we eveneens de mogelijkheden met waterstof die opgeslagen wordt in poedervorm.

NG Shipyards is mede initiatiefnemer en partner van de Stichting Wadduurzaam. (www.wadduurzaam.nl)
Deze stichting heeft het duurzame  zeilschip “Ecolution” van de erven van Wubbo Ockels gekocht. Momenteel worden er plannen uitgewerkt voor het ombouwen naar voorstuwing op waterstof. Het schip is onderdeel van het Top Dutch programma en wordt ingezet als vlaggenschip van de noordelijke waterstofeconomie. Als aanjager voor deze nieuwe economie is de campagne “van hier tot Tokyo” in het leven geroepen. Doelstelling: De Olympische spelen in Tokyo (2020) benutten om Nederland krachtig te positioneren op het gebeid van waterstof. De inzet is om de “Ecolution” hiervoor naar Tokyo te brengen. Voor deze ontwikkelingen ontvangt de stichting brede steun van Provincie Groningen, Rabobank en Gasunie.

NG Shipyards heeft zich samen met aantal andere ondernemers aangesloten bij de Coalitie ‘Duurzame haven Lauwersoog’.  Initiatiefnemer is het Havenbedrijf Lauwersoog. Zij  heeft zichzelf de opdracht gegeven om binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden.
Naaste duurzame energievoorzieningen en energiebesparing, zijn er een aantal verbeterpunten  waar aan gewerkt wordt. De fossiele voorstuwing van de scheepvaart is hier één van.
De taak van NG Shipyards hierin is het onderzoeken, engineeren en beproeven van de toepasbaarheid van waterstof als brandstof in de schepen die actief zijn in en om het Unesco Werelderfgoed Waddenzee, om daarmee overtuigende bewijslast in theorie en praktijk te genereren.
Momenteel worden de vaarprofielen van de verschillende soorten schepen in kaart gebracht. Met deze informatie zal worden gekeken naar de verschillende opties van het toepassen van waterstof in deze schepen.

WAT WIJ DOEN

  • Bestaande schepen verbeteren op duurzaamheid.

  • Adviseren op het gebied van duurzame alternatieven

  • Ontwikkelen en bouwen van intelligente systemen

  • Nieuwe duurzame schepen ontwikkelen

  • Kennis en ervaring verzamelen van biobrandstoffen en waterstof toepassing.

IN HET NIEUWS

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin
BV_certification_9001_tracciati
Back to top